Alfa romeo giulietta owners manual pdf. Alfa Romeo 2019-01-30

Alfa romeo giulietta owners manual pdf Rating: 9,9/10 232 reviews

ALFA ROMEO GIULIETTA OWNER'S HANDBOOK MANUAL Pdf Download.

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Kontrollampen lyser op, hvis motoren er overhedet. Henvend dig hurtigst muligt til et Alfa Romeo værksted. Anvend aldrig en barnestol uden monteringsvejledning. I så fald risikerer man, at airbags eller selestrammere ikke bliver udløst ved et sammenstød, eller - i sjældnere tilfælde - at de udløses uden ydre årsag. Skyl munden, og drik meget vand.

Next

Alfa Romeo Giulietta Owners Manual PDF (Danish) 1/268

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Undlad at fjerne fremmedlegemer skruer eller søm fra dækket. Luftmængden, der indføres i kabinen, er uafhængig af bilens hastighed, da den reguleres af den elektronisk styrede blæser. Hvis selen blokerer, når den trækkes ud, skal man lade den gå et lille stykke tilbage og trække den ud igen uden bratte bevægelser. Displayet viser den pågældende meddelelse. It was created in collaboration with the design company Pininfarina, and also had a front-wheel drive and a transverse engine layout. Undladelse af at lade dem udføre kan medføre bortfald af garantien. Position 1 : 4 personer.

Next

Alfa Romeo

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Funktionen til forebyggelse af klemning er aktiv både under rudens manuelle og automatiske funktion. Skru hætten af dækkets ventil, træk påfyldningsslangen A fig. Systemet øger også bilens styrbarhed og stabilitet, når opbremsningen sker på vejflader med forskelligt vejgreb på højre og venstre hjul eller i sving. Desuden kan garantien bortfalde for så vidt angår fejl og skader der skyldes den pågældende ændring, eller som direkte eller indirekte kan henføres hertil. Det er ikke giftigt eller brandfarligt på nogen måde. Pas på ikke at ridse eller beskadige sensorerne ved rengøringen.

Next

Alfa Romeo PDF manuals

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Anvend ikke en tæt plasticpresenning, da dette vil hindre fordampning af fugt fra bilens overflader. Also I was told it is in Silver but the link says Grey are these the same? Hvis kontakterne uforvarende efterlades i tændt stilling, vil lyset dog automatisk blive slukket et kvarter efter at motoren er standset. Dette er nødvendigt for at opnå den bedst mulige køresikkerhed, bremsevirkning og styrbarhed. Manglende aktivering af anordningerne i denne situation er altså ikke tegn på fejl ved systemets funktion. På nogle versioner vises en meddelelse og et symbol på displayet, og der udsendes et lydsignal. Fjern altid tændingsnøglen, når du forlader bilen, så andre ikke kan komme til skade ved uagtsom aktivering af de eldrevne ruder.

Next

Alfa Romeo

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Selen må ikke være snoet. Da filteret er et akkumulerende system, skal det med mellemrum regenereres renses ved afbrænding af de kulholdige partikler. Should you encounter an issue accessing any content on Alfa Romeo, please contact our Customer Service Team at or 844-253-2872, for further assistance or to report a problem. Anvend ikke systemet ved bykørsel. Følg de anvisninger, der følger med barnestolen.

Next

Alfa Romeo Service & Repair Manuals

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Rudens lukningsfase sker ifølge de samme logikker, som er beskrevet for åbningsfasen. Anvendelse af andre produkter eller blandinger kan medføre uoprettelige motorskader for hvilke garantien ikke vil kunne gøres gældende. Alfa Romeo Workshop Manuals download free! Hvis tændingsnøglen trækkes ud, træder ratlåsen automatisk i funktion, hvorved det bliver umuligt at styre bilen. Det gælder også nyfødte og børn! På nogle versioner tændes kontrollampen eller symbolet på displayet også, hvis motorhjelmen ikke er rigtigt lukket. Gentag denne kontrol hver tredje måned under opmagasineringen. I så fald er det muligt, at kontrollampen ikke angiver eventuelle fejl ved sikkerhedssystemerne.

Next

ALFA ROMEO GIULIETTA OWNER'S HANDBOOK MANUAL Pdf Download.

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Bakgear R Man kan ikke starte motoren med gearstangen placeret på R. Momentet fordeles således optimalt mellem de trækkende hjul i overensstemmelse med køreforholdene og vejgrebet, så man opnår en særligt effektiv og sportspræget kørsel. Læs monteringsvejledningen i afsnittet Klargøring til montering af Isofix-barnestol. Når kontaktarmen slippes, aktiveres der en smartvask-funktion svarende til den, der er beskrevet for frontrudevaskeren. De skal derfor kastes i særlige indsamlingsbeholdere i overensstemmelse med gældende bestemmelser. I nogle versioner viser displayet en tilhørende meddelelse, når kontrollampen tænder.

Next

Reading : Alfa Romeo Giulietta Owners Manual

alfa romeo giulietta owners manual pdf

Hvis batteriet er løbet tørt, skal man fjerne beklædningen og trykke på knappen A for at frigøre gearstangen fig. Kontroller, at den røde markering på grebene A fig. Displayet viser det indkoblede gear. Udløsning af airbaggen ved en kollision vil kunne påføre barnet dødelige kvæstelser alt efter kollisionens alvorlighed. Starting at price refers to the base model, optional equipment not included.

Next